1763 Yılında Hamidullah Beğ Hareketi

Mançurlann Doğu Türkistan’ı istilâsmdan sonra kıpırdanışlar hemen başlamış ve 1763 yılında Üçturfan şehrinde büyük bir harekete geçilmiştir. Hareketin başında ve idarecisi olarak Hamidullah isimli bir zat bulunmuş ve Üçturfan şehri tamamiyle kurtarılmıştır. Bütün Doğu Türkistan’ı Mançur zulmünden kurtarmayı şiar edinen Hamidullah Beğ Batı Türkistan’daki Kokan,

Buhara ve Hive Hanlan’na aynca Afganistan hükümdarı Ahmet Şah’a elçiler göndererek askerî yardım talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden Ahmet Şah, bir miktar askerle Buhara’ya geldi. Fakat bu esnada Çinliler Doğu Türkistan’a çok miktarda asker sevketmişlerdi. Yardımcı kuvvetler daha Üçturfan’a gelmeden Çinliler Hamidullah Beğ’in hareketini, kanlı bir şekilde bastırmıştı. Büyük bir katliam hareketine girişen Çinlüerin zulmünden kurtulan 16.000 Türk —başka bir rivayete göre 50.000 Türk— Batı Türkistan topraklarına ütica etti.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.