Türk Mimarisinin Yok Edilişi

Doğu Türkistan, Mançurlar tarafından istilâ edildikten sonra; Türkler’e olan düşmanlığın yanında, onların eski şanlı, şerefli, hür ve müstakü devirlerini unutturmak için devlet sarayları, hükümet konaklan ve camüer tamamen tahrip edilmiştir. Medrese, kütüphane, hamam, kervansaray vs. gibi Türk - İslâm mimarî tarzında inşa edilmiş bütün dinî - millî eserler ve âbideler yakılıp yıkılarak, ortadan kaldırılmıştır.

Bunların enkazı üzerine, halkı çalıştırmak suretiyle, Çin mimarî tarzına uygun hükümet konaklan, surlar, kaleler, kışlalar puthaneler vs. inşa ettirmişlerdir. Âdeta Firavun’un Piramit yaptırma faaliyetini uygulamışlardır. Böylece, birçok Müslümanın ölmesine veya hastalanmasına sebep olmuşlardır. Ayrıca Türkistan'ın ekseri yerlerine ve şehirlerine Çince isim vermişlerdir. (11)

 

____________________

 (11) Meselâ; İli şehrine (Yi-Ning), Kumul şehrine (Hami), Urumçiye (Tihuva) vs. gibi isimler verilmiştir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.