Müslüman - Türk Kızlarına Çinlilerin Tecavüzü

Doğu Türkistan Türklerinin, iffet ve namus meselesini her şeyin üstünde tuttuklarım; bir Çinlinin bir Müslüman kızıyla evlenmesi halinde Müslüman - Türklerin mülî gurur ve haysiyetlerinin son derece rencide olacağım, bir Çinli ile düşüp kalkmak bir yana bir Türkistan’lı kızın kendisine mahrem bir erkekle dahi düşüp kalkmasının,

Türklerce bir zül ve şerefsizlik telâkki edildiğim Mançurlar iyi bildikleri halde, zor kullanmak ve öldürmek suretiyle Türk kızlarının namus ve ırzına tecavüze yeltendiler.

Bu hususta, yukarıda bahsettiğimiz Çinli müellif, buraya aktarmaktan haya ettiğimiz bir tarzda, bu tecavüzlerden bahsetmekte ve Çinlilerin mezalimini itiraf etmektedir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.