Yüksek Vergilerin İhdas Edilişi

Müslümanların muhtaç bir duruma gelmeleri ve sefalete düşmeleri için, —aynı zamanda halkın servetini soymak gayesiyle— akıl almıyacak isimler altında çeşitli vergiler ihdas edilmiştir. Bu sebeple, halkın büyük ekseriyetinin geliri, yıllık vergisine kâfi gelmiyordu. Vergi veremiyen halk ise, çeşitli zulüm ve işkencelere maruz kalıyordu.

İşkenceden kurtulmak isteyenler, mal ve mülklerini tapularıyle birlikte hükümete takdim ediyorlardı. Fakat Çinliler bunu dakabul etmiyorlar ve illâ halkı, vergi vermeye ve böylece yıldırmaya tabi tutuyorlardı.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.