Çin Kılık - Kıyafetinin Mecbur Edilişi

Doğu Türkistan'ı istilâ eden Mançur iktidarı; halkın din, dil, örf ve âdet, seciye ve ahlâklarım bozmanın ve unutturmanın bütün yollarını arayıp buluyorlardı. İşte bunlardan biri de, Çinlilerin kılık ve kıyafetlerinin Türkistan'da mecbur edilmesidir. Bilhassa Müslüman Türk memurlarının ve Çin'ce tedrisat yapan mekteplerdeki Müslüman - Türk talebelerinin Çin tarzında giyinmeleri mecbur edilmiştir.

Hatta, saçlarını dahi Çinliler gibi bırakmaya zorlanmışlardır. Mançur imparatoruna ve memurlarına, Çin putlarına secde etmeleri ve domuz eti yemeleri mecbur edilmiştir. Çinli göçmenlere meyhane, genelev ve afyonhane gibi yerler açtırılmış ve buralarda Müslüman - Türklerin ahlâkları bozulmak istenmiştir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.