Çinli Göçmenlerin İskân Edilişi

Bir Müslüman Türk toprağı olan Doğu Türkistan, Çin toprağı haline getirilebümek için, Çinli göçmenlerle iskân edilmiştir. Bu Çinlilerle, aynı zamanda Doğu Türkistanlı Müslümanları kontrol etmek gibi bir gaye güdülmüştür: Ayrıca Doğu Türkistanlılar azınlık hale getirilerek haklarından mahrum edilmek istenmiştir.

Bütün bu maksatlarla Çin’in muhtelif bölgelerinden getirilen Çinli, Mançur, Şive, Solan, Dahur vs. milletlere mensup göçmenlerin sayısı 100.000’i aşkındır. Bunlara, ayrıca hapishanelerdeki mahpusların sayısını da ekliyebüiriz. Bu göçmenlerin yerleştirildiği başlıca bölgeler ise; Kumul, ili, Urumçi ve Tarabagatay gibi vilâyetler olmuştur.

Bu iskân meselesini cazip hale getirmek ve zorla getirilen göçmenlerin huzursuzluk çıkarmamaları için, onlan istediği kadar toprak işgal etmekte serbest bırakmışlar ve onları buna teşvik etmişlerdir. Katliam esnasında şehit edilen Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin bütün ev eşyaları, âlet ve edevatı, hayvanları vs. bu muhacirler arasında taksim edümiştir. Aynca, bu göçmenleri vergilerden muaf tuttukları gibi, onlara verilen kredileri, oradaki kalan yerli halkın hesaplarına yazmışlardır. Böylece Doğu Türkistan’da bir Çinliieştirme siyaseti takip edümiştir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.