Doğu Türkistan Umumî Valiliği

Mançur imparatorluğu, istilâ ettiği ve yukarıda anlattığımız tarzda bölgelere ayırdığı Doğu Türkistan’ın tümüne şamil olan ve Chiang Chün denilen bir umumî valilik ihdas etti, imparator, Doğu Türkistan’ı istilâ eden askerlerin komutanı Chao Hui’i, umumî vali tayin etti. Bunun vazifesi, bütün Doğu Türkistan’daki askerleri ve sivil memurları idare etmekti.

Ayrıca Mançur imparatorluğu’nun himayesine gireıı (!) Kazak Sultanlığı ile Kokan Hanlığı’nı da, kontrol altında bulunduracaktı.

Mançur İmparatorluğu, Kansu’ya ilhak ettiği Urumçi ve Barköl bölgesi hariç, diğer bölgeleri Çin’e ilhak etmemiş fakat bir müstemleke halinde Doğu Türkistan’ı en feci zulüm ve işkencelerle idare etmiştir. Şimdi, bu idare tarzının zulüm ve haksızlıklarını görelim.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.