Mançurlar’ın Bu Devrede Doğu Türkistan’daki İdare Ve Tatbikatı

Mançurlar parçala, idare et prensibine uygun olarak, Doğu Türkistan’ı birkaç bölgeye ayırdılar. Ayrıca bri kısmını Çin’e ilhak ettüer, bir kısmına da Çinli askerleri yerleştirip, bunların idaresine teslim ettiler. Kumul vilâyetinden, Karaşehir vilâyetine kadar uzanan bir saha içerisinde, büyüklü - küçüklü dört muhtar bölge meydana getirdiler.

Karaşehir vilâyetinden Hoten vilâyetine kadar olan sahayı da Müslüman - Türk vali, mutasarrıf ve kaymakamlar tarafından idare edilecek şeküde, özel bir bölge olarak ayırdılar. Bu hususta aşağıda birkaç madde halinde, kısaca malumat verelim.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.