Ülkedeki Dahilî Yollar

Doğu Türkistan'ın dahili yolları; şehirleri birbirlerine bağlıyan yollardır. Urumçi Doğu Türkistan'ın merkezi olduğu için hemen her vilâyetin Urumçi üe bağlantıları mevcuttur. Urumçi’nin Kumul, Barköl, Altay, Tarabagatay ve Gulça vs. şehirleri üe doğrudan bağlantıları mevcuttur.

Kızıl Çin işgalden sonra, millî direniş hareketlerini amnda bastırmak ve Doğu Türkistan'a tam hâkim olabilme arzusuyla asker sevketmek için, ana yollardan ayrı olarak kestirme ve kısa yollar inşa ettirmiştir. Ayrıca, ülkenin tek demiryolu olan Çin - Urumçi Demiryolu'nu da diğer şehirlerle bağlama çabasındadır. Bütün bu çabalar, Türkistan’a bir lütuf mahiyetinde olmayıp, orayı daha iyi sömürmenin ve ezmenin hazırlıklarıdır.

Yukarıda anlattığımız bu kara yollarının yanında, Urumçi'den Pekin'e ve Batı Türkistan'm Alma - Ata Şehri'ııe sefer yapan hava yolları mevcuttur. Ayrıca, Doğu Türkistan'ın mühim şehirlerini dolaşan, iç seferler de yapılmaktadır.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.