Komşu Ülkelerle Bağlantı Kuran Yollar

a — Doğu Türkistan’ı Batı Türkistan’a bağlaman yollar;

1      — İli Şehri’nden, Batı Türkistan - Sibirya demiryolunun Sarıözek Istasyonu’na kadar uzanan 410 km.’lik şose yolu.

2      — Tarabagatay Vilâyeti’nin merkezi Çöğçek Şehri’nden, aynı demiryolunun Aygöz îstasyonu’na kadar uzanan 288 km.’lik şose yolu.

3      — Altay Vilâyeti’nin Buran (Burçin) Kazası’ndan, Batı Türkistan’daki Zeysan Şehri’ne kadar 150 km’lik şose yolu.

4      — Aksu Vüâyeti’nin üçturfan Kazası’ndan, Batı Türkistan’daki Karakol Şehri’ne kadar 260 km.’lik şose yolu.

5      — Kaşgar’dan, Narin Şehri’ne kadar 510 km.’lik şose yolu.

6      — Kaşgar’dan Andican Şehri’ne kadar 685 km.lik şose yolu.

Bu şose yollarından ayrı olarak: İli Nehri’nden Balkaş Gölü’ne ve îrtiş Nehri’nden Zeysan Gölü’ne varan iki nehir yolu bulunmaktadır.

b — Doğu Türkistan’ı Çin’e bağlayan Yollar;

1      — Urumçi’den çıkıp, Guçmg - Kumul üzerinden geçen,

2      — Urumçi’den çıkıp, Toksun - Turfan ve Piçan üzerinden geçen,

3      — Çarkılık Şehri’nden çıkıp Tung - Huan’dan geçen,

4      — Çarkılık’dan çıkıp Saydam Yaylası’ndan geçen dört şose yolu vardır.

Bunlardan ayrı olarak Çin’li Doğu Türkistan’a bağlayan ve oradan Rusya’ya geçecek olan tek demir yolu Urumçi’ye kadar ikmal edilmiş ve bir ara Rus - Çin anlaşmazlığı yüzünden inşası durdurulmuştur.

c — Doğu Türkistan’ı Dış Moğolistan’a Bağlayan yollar;

1      — Kumul’dan, Ulastay Şehri’ne kadar 710 km’lik kara yol.

2      — Guçmg’dan, Kobdu Şehri’ne kadar 550 km.’lik yol.

3      — Altay’m merkezi Sarsumba’dan Kobdu’ya kadar 480 km.’lik yol.

4      — Barköl’den Ulastay’a kadar 580 km’lik

yol.

ç — Doğu Türkistan’ı Tibet’e Bağlayan Yollar;

1      — Hoten Vilâyeti’nin Çerçen Kazası’ndan Lhasa (Lasa; Tibet’in merkezi) ya kadar uzanan 1230 km.’lik yol.

2      — Hoten Vilâyeti’nin Keriye Kazası’ndan Lhasa’ya kadar uzanan 1.502 km.’lik yol.

3      — Hoten Vilâyeti’nin Tagnak Köyü’nden Lhasa’ya kadar uzanan 1.730 km.’lik yol.

d — Doğu Türkistan’ı Keşmir Üzerinden Hindistan ve Pakistan’a Bağlayan Yollar

1      — Hoten Vilâyeti’nin Guma Kaza’smdan çıkıp; Yarkent Vilâyeti’nin Kargılık Kaza’smdan çıkan diğer bir yol ile, Melikşah denen mevkide birleşerek Keşmir’in Ladak Şehrine ve oradan Hindistan’a geçen yol.

2      — Kaşgar’a bağlı Yenihisar Kazası’ndan çıkarak, Yarkent Vilâyeti’nden gelen yolla Taşgorgan Kazası’nda birleşip Pakistan ve Afganistan hudutlarına varan yol.

Şunu ilâve ‘edelim ki bu yollar umumiyetle eski kara yollarıdır. Kızıl Çin bugün, ya bunları onarmış veya aynı ülkelere ulaşan şose yolları inşa ettirmiştir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.