Hayvancılık

Doğu Türkistan’da hayvan ve hayvan ürünlerinden azamî derecede istifade edilir. Bilhassa Tanrı Dağları’nın eteklerinde geniş ve çok müsait otlaklar olduğu için, buralar hayvancılığa çok elverişlidir. Kızıl Çin istilâsına kadar, bütün Doğu Türkistan’daki hayvanların umumî sayısı 15.000.000 baş idi. Bunların taksimatı ise şöyleydi:

Cinsi        Adet

'Kovun     11.500.000

Sığır                1.600.000

At            780.000

Deve                20.000

Merkep     68.000

Hayvancılıkla uğraşanların takribi nüfusu ise, 600.000’dir. (5)

 

 

______________________

(5)  Cung Yang Zibao (Merkezî Gazete), 6.11.1965, Formoza.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.