İklimi

Bütün Türkistan’da genellikle kara iklimi hüküm sürer. Gündüzleri sıcak, geceleri serin; yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuk geçer. Kışın, nehirler donar ve kum sahaları karlarla örtülür. Turfan Kazası müstesna, Doğu Türkistan’da sıcakhk ortalaması 30 derecedir. Kış ortalaması ise —16 derecedir. Kuzeyde soğuklar, güneydekine nisbetle daha fazladır.

İklim kurak olduğu için, yağışlar azdır. Metre kareye düşen yağış, kuzeyde ortalama 150 ilâ 300 mm.’dir. Güneyde ise ortalama 100 mm’dir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.