Akarsular ve Göller

Doğu Türkistan'ın en mühim akarsuyu Tarım Nehri’dir. Karakurum Dağları’nın doğusundaki yüce tepelerden doğar. Tarım Nehri, Doğu Türkistan iie Keşmir arasındaki kısa bir mesafede sınır teşkil eder ve doğuya doğru akarak Lob Gölü’ne dökülür. 1.600 kilometre olan Tarım Nehri, altı kolun birleşmesinden meydana gelir. Bunlardan en mühimleri, batıdan gelen Kaşgar - Derya,

güneybatıdan gelen Yarkent - Derya ve güneyden gelen Hotan - Derya ile kuzeybatıdan gelen Aksu kollarıdır. Aynı zamanda bu kollar üzerinde, aynı adı taşıyan vahalar ve mühim şehirler vardır.

Tarım Nehri’nden sonra, ülkenin en doğusunda Ülüngür Irmağı vardır. Kara trtiş ve ürün,giir suları ise Cungarya Havzası’nm belli başh nehirleridir. Kobdu suyu ise Cungarya üe Moğolistan arasında sınır teşkil eder.

Doğu Türkistan'ın zikredilmeye değer üç gölü vardır. Bunlar da, Tanrı Dağlan’nm güneyinde Bağraş Gölü üe bunun güneydoğusundaki Lob Gölü’dür. Ayrıca Ebi Gölü, Cungarya Havzası’nm en büyük gölüdür.

Akarsular ve göller, daha ziyade buzullar ve biraz da ilkbaharda yağan yağmurlarla beslenir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.