Tarım Havzası

Tanrı Dağları ile Kuenlûn (Karanlık) Dağları’nın arasında yer ahr. Yüzölçümü 910.000 km2’dir. Tarım Havzası, elips şeklindedir. Güneyinde Karanlık Dağlar vardır. Güneybatıda Karakurum silsilesi yer almaktadır. Meşhur Taklamakan Çölü, buradadır. Bu çöl Tarım Havzası’nm 910.000 km.2’ lik yüzölçiimünden 500.000 km.2’sini kaplamaktadır. Geri kalan 400.000 km2’lik yer ziraate elverişlidir.

Havza’nın doğudan batıya olan mesafesi takriben 1.000 kilometredir. Havza’nın yüksekliği ise Kaşgar yakınlarında 1.300 metreye düşer. Yine bu havzada bulunan Turfan şehri deniz seviyesinden 280 metre aşağıdadır.

Tarım Havzası, Gobi Çölü’nden daha kurak olup yağışlar çok az miktarda ükbaharda olur. Yukarıda söylediğimiz ziraate elverişli olan kısım, Tarım Nehri sayesinde sulanmaktadır. Birkaç koldan meydana gelen Tarım Nehri, doğu istikametinde akar ve Karaboran (Lob) Gölü’ne dökülür.

Araziyi Tarım Nehri’nden sulama suretiyle, Tarım Havzası’nda buğday, pamuk, mısır, pirinç yetiştirilir. Meyvelerden bilhassa kaysı ve üzüm boldur.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.