Yüzey Şekilleri

Doğu Türkistan’ın yüzey şekilleri tabiî tezatlarla ifade edilebüir. Çöller, vahalar, yüksek tepeler, burada en açık şekilleriyle göze çarpar. Bir tarafta geniş çorak topraklar; diğer yanda, verimli, ağaçlık arazi insanı hayretler içinde bırakır. Yüksek dağ silsileleri; ormanlar, buzullar ve kayalarla kaplıdır. Bu dağlar, doğudan batıya doğru alçalarak Doğu Türkistan’ın kuzey ve güneyinden batı yönünde devam ederler.

Batıda Pamir Plâtosü’ndan Çin’e kadar uzanan Tanrı Dağları; Doğu Türkistan’ı Tarım Havzası ve Cungarya Havzası olarak ikiye ayırır. Tanrı Dağları’nm yüksekliği 4.000-7.000 metre arasında değişir. Bu dağların en yüksek tepesi olan Han Tanrı Tepesi’nin yüksekliği 7.439 metreye ulaşır. Bu dağların eteklerindeki geniş ve oldukça müsait otlaklar, hayvancılığa elverişlidir.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.