Doğu Türkistan’ın Yüzölçümü

Ortaasya’daki yerini kısaca belirttiğimiz ve birçok tarihî hadiselere sahne olan Doğu Türkistan’ın yüzölçümü 1.828.418 kilometre kareden ibaret olup Türkiye’mizden 2,5; Almanya’dan 4, Ürdün’den 25, Konga’dan 5, Pakistan’dan 3, Endonezya’dan 2 defa büyüktür. Tibet, İç Moğolistan ve Mançurya gibi Kızıl Çin müstemlekeleri dahil, bütün Çin toprağının beşte birini teşkil etmektedir.

Doğu Türkistan’ın 2.000.000 km.2’ye yakın yüzölçümünün 600.000 kilometre karesi çöl, 91.000 kilometre karesi ise, ormanlıktır.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.