Doğu Türkistan’ın Mevkii Ve Sınırları

Doğu Türkistan’ın yüzölçümü 1.828.418 km.2 olup Almanya’dan 4 defa büyüktür.

Doğu Türkistan

Doğu Türkistan Uluğ (Büyük) Türkistan’ın bir parçasıdır. Uluğ Türkistan deyince, Batı ve Doğu Türkistan birlikte akla gelir. İşte, Doğu ve Batı Türkistan’dan müteşekkil Uluğ Türkistan; 100 milyon nüfuslu Türk milletinin anayurdu olduğu gibi, insanlığın tanıdığı en eski bir kültür ve medeniyet merkezidir.

Uluğ Türkistan; batıda Hazar Denizi’nden, doğuda Altay ve Altın Doğları’na, güneyde Horasan, Karakurum Dağları’ndan, kuzeyde Ural Dağlan üe Sibirya’ya kadar uzanan ve genişliği 5.000.000 (beş milyon) kilometre kare olan, oldukça geniş bir ülkedir.

Doğu Türkistan; işte bu 5.000.000 küometre karelik ülkenin doğusunda ve Asya Kıtası’mn tam ortasmda bulunmaktadır. Komşu ülkeleri olarak; güneyde Pakistan, Hindistan (Keşmir) ve Tibet; güneybatı ve batı tarafından Afganistan ve Batı Türkistan; kuzeyde Sibirya; ve nihayet doğu ve kuzeydoğuda Çin, Moğolistan gibi ülkelerle sınırlıdır.

Doğu Türkistan üe Çin ve Moğolistan arasında Akdağ, Altay Dağları, Karlık Dağ, Altın Dağ, Çimen Dağı ve Bukalık Dağı ile 500 km’lik bir çöl bulunmaktadır. Yine, Doğu Türkistan'ın Tibet ve Keşmir ile arasında Kuenlûn, Karakurum ve Tağdunbaş Dağlan vardır. Batı Türkistan ve Sibirya üe arasmda; Tanrı Dağlan, Cungar Aladağı, Tarabagatay ve Altay Dağlan bulunmaktadır.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.