İçindekiler

Yazılış Sırasına Göre

Doğu Türkistan Dâvâsı

İçindekiler

Giriş

Doğu Türkistan’ın Mevkii Ve Sınırları

Doğu Türkistan’ın Yüzölçümü

Yüzey Şekilleri

Tarım Havzası

Cungarya Havzası

Akarsular ve Göller

İklimi

Doğu Türkistan’da Ziraat

Hayvancılık

Ticaret

Madenler

Ulaşım

Komşu Ülkelerle Bağlantı Kuran Yollar

Ülkedeki Dahilî Yollar

Doğu Türkistan’ın Nüfusu Ve Kültürel Hayatı

Bölge ve Şehir olarak

Kabile Olarak

Dil Ve Kültür

Din

Eğîtim Faaliyetleri

Basın Ve Yayın

Doğu Türkistan’da İdarî Taksimat

Doğu Türkistan’ın Siyasî Tarihi

İlk Türklerin Çeşitli Kaynaklarda Zikredilişi

Hun İmparatorluğu Devrinde Doğu Türkistan

Göktürk İmparatorluğu Devrinde Doğu Türkistan

Uygurlar Devrinde Doğu Türkistan

Karahanlılar Devrinde Doğu Türkistan

Karataylılar Devrinde Doğu Türkistan

Moğallar Devrinde Doğu Türkistan

Doğu Türkistan’da İlk Mançur İstilâsı

Doğu Türkistan’daki İdare Ve Tatbikatı

Urumçi ve Barköl’deki idare

İli ve Tarabagatay’daki İdare

Kumul ve Turfan’daki İdare

Karaşehir’den Hoten’e Uzanan Bölgenin İdaresi

Doğu Türkistan Umumî Valiliği

İlk Mançur İstilâsındaki Zulüm Ve Haksızlıklar

Çinli Göçmenlerin İskân Edilişi

Kıyafetinin Mecbur Edilişi

Yüksek Vergilerin İhdas Edilişi

Türk Kızlarına Çinlilerin Tecavüzü

Türk Mimarisinin Yok Edilişi

Halkın Çinli Memurları Şikâyet Etme Yasağı

Mançur İstilâsında Kurtuluş Hareketleri Ve Göçler

Hamidullah Beğ Hareketi

Cihangir Han Hareketi

Yusuf Han Hoca Hareketi

Muhammed Emin Hoca Hareketi

1855 Yılında Veli Han Töre Hareketi

1863 Yılındaki Hareket

Doğu Türkistan’da İkinci Mançur istilâsı

Türkistan’da Mançur İdaresi

Doğu Türkistan’da Çin Mezalimi

Valilerin Çin’den Bağımsız Hareketleri

Yang Tseng-Hsin Devri

Chin Shu-Jen Devri

Kumul Ayaklanması Ve Milli Hükümet

Doğu Türkistan’da Rus İstilâsı

Shen Shih Ts’ai

Doğu Türkistan’da Milliyetçi Çin İstilâsı

Milliyetçi Çin’in Doğu Türkistan’da İlk İcraatı

Mîllî Ayaklanma Ve İstiklâl İlanı

Rusların ihaneti

Milliyetçi Çin ile Sulh Görüşmeleri

Yeni Karma Hükümetin Kuruluşu

Dr. Mesut Sabri Hükümeti

Dr. Mesut Sabri Hükûmeti’ne Rusların Tepkisi

Dr. Mesut Sabri Hükûmeti’nin İcraatı

General Chang’ın Çin Hükümetine İhaneti

Burhan Şehidi Hükümet Reisi Oluyor

Rusların İkiyüzlülüğü

Chang Chîh-Chung’un Doğu Türkistan’a İhaneti

Halk Müdafaaya Karar Verir

Doğu Türkistanlı Liderlerle

Doğu Türkistan’da Kızıl Çin İstilası

Doğu Türkistan’da Yapılacak Zulüm

Casusluğa Teşvik

Sansür

Teşkilâtlandırma ve Yetiştirme

Doğu Türkistan’da Yerleştirme Metodları

İnkılâp Aleyhtarı Unsurları Tasfiye Hareketi

Mahallî Milliyetçileri Tasfiye Hareketi

Toprak Reformu Hareketi

Müsadere Edilen Toprakların Taksimi

Komün Hareketi

Gasbedilen Hak ve Ücretleri İade Hareketi

Erzakı ödünç Alma Harekeli

Amerika’ya Karşı Kore’ye Yardım Hareketi

Fikir Islahı Hareketi

Üç’e Karşı Mücadele Hareketi

Beş’e Karşı Mücadele Hareketi

Hükümet - Halk İşbirüği Hareketi

Evlenme Kanununu Tatbik Hareketi

Dimağ Yıkama Hareketi

Yüzlerce Aile Ötsün Hareketi

Doğu Türkistan’da Yapılan Zulüm

İslâm Kültürüne yapılan Tecavüzler

Ölülere Yapılan Tecavüz ve İşkenceler

Yasak ve Mükellefiyetler

İmha ve Asimile Hareketi

Kızıl Çın Devrinde Millî Kurtuluş Hareketleri

1949 - 1951 Arası Direniş Hareketleri

1954 - 1958 Yılları Direniş Hareketleri

1959 - 1963 Yılları Direniş Hareketleri

1965 - 1968 Yıllarındaki Direnişler

Çin Şovenizmi

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.